Klankschaal massage

 

 

Het gericht gebruik maken van klank zal meer rust in het lichaam geven

Klankschaal massage of klankbad

De bijzondere werking van klankschalen is dat zowel de klank als de klankgolven en de feitelijke trilling invloed hebben.

Klank van klankschalen werkt in op vier niveaus:

  1. Het fysieke niveau
  2. Het emotionele niveau
  3. Het psychische niveau
  4. Het spirituele niveau.

De werking van de schalen op:

Het fysieke niveau:
Door de resonantie en de harmonische klank van de schalen zal de celstructuur en de spiertonus zich richten
en terug resoneren. Tijdens of na een klankschaal massage zie je vaak een verdiepte ademhaling, spiertrekking, trillen, zweten, verandering in doorbloeding,gapen en in slaap vallen.Het functioneert als een soort bemiddelaar tussen lichaamsreacties en gevoelservaring.

Het emotionele niveau:
Klank brengt ons in een bepaalde stemming.Vrolijk,weemoedig en verdriet zijn emoties die door het ondergaan van klank bij mensen opgeroepen kunnen worden.Ook de klank van klankschalen heeft deze uitwerking op mensen.Het roept gedachtes,gevoelens, beelden en transervaringen op.We kunnen ons afsluiten voor klank of klank toelaten.Beide geeft mogelijkheden om met behulp van klank een brug te slaan naar wat er in diepere lagen van het bewustzijn speelt.Over het algemeen herinnert de klank een soort oer gevoel van veiligheid,verbinding en vertrouwen.

Het psychische niveau:
Door de klank krijgen we verschillende associaties,beelden en herinneringen. Eerder beleefde ervaringen en situaties worden opnieuw aangeraakt en opgeroepen.Dat beinvloedt ons denken en handelen.

Het spirituele niveau:
Harmonische klank kan ons ervan bewust maken dat we een onderdeel zijn van het grote geheel en geeft ons het gevoelvan kosmische trilling en heelheid.

Kosten: €65 per uur incl.btw

Duur: 1 uur

Klik hier om in te schrijven.